Rozmanitosti kresby

Peticenemocnicesusice.cz Rozmanitosti kresby Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

AUTOR: Martin Zlatohlávek

NÁZEV SOUBORU: Rozmanitosti kresby.pdf

POPIS

Publikace Rozmanitosti kresby představuje formou katalogu a úvodních kapitol nejdůležitější kresby Italských mistrů vrcholného a pozdního baroka, které jsou uloženy ve veřejných sbírkách v České republice, především v Národní galerii v Praze, Moravské galerii v Brně nebo Památníku národního písemnictví v Praze. Publikace je rozčleněna na jednotlivé kapitoly, v níž je kresba italských mistrů seřazena podle její stylové, funkční i žánrové mnohovrstevnatosti, jak bylo typické pro 17. a 18. století. A tak obsahuje studie figur, návrhy kompozice, dekorativní návrhy, návrhy pro divadelní scénu, krajiny, podobizny nebo žánr. Zohledňuje také náboženské, světské, mytologické a alegorické náměty.

Trávit čas knihou Rozmanitosti kresby! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Rozmanitosti kresby a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Rozmanitosti kresby - Zlatohlávek Martin - Megaknihy.cz

Rozmanitosti kresby : italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských veřejných sbírkách = The diversities of drawing : Italian drawing of the high and late baroque from Bohemian and Moravian public collections /
Rozmanitosti kresby autor: Kazlepka Zdeněk, Zlatohlávek Martin doporučená cena: 680 Kč naše cena:673Kč