Nová príručka lesníka a poľovníka

Peticenemocnicesusice.cz Nová príručka lesníka a poľovníka Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Nová príručka lesníka a poľovníka.pdf

POPIS

Poľovníci, lesníci a ochranári prírody predstavujú záujmové, resp. profesionálne organizované skupiny ľudí, ktorí majú spoločné, ale i protichodné cieľe a záujmy. To znamená, že pri svojej činnosti veľmi často spolupracujú, ale zároveň sa dostávajú do vzájomných rozporov, ktoré je možno riešiť či rozhodnúť len v súlade s platnými predpismi upravujúcimi príslušnú spornú oblasť. Je teda v záujme každej skupiny, aby poznala nielen legislatívne normy vzťahujúce sa na ich vlastnú činnosť, ale aj predpisy záväzné pre potencionálnych spolupracovníkov, spojencov alebo súperov z ostatných skupín. Z uvedených dôvodov autori pripravili súbornú publikáciu obsahujúcu platné znenia všeobecne záväzných predpisov upravujúcich: poľovníctvo, lesné hospodárstvo, strelné zbrane a strelivo, ochranu prírody a krajiny, resp. obchod s ohrozenými druhmi živočíchov i rastlín.

Trávit čas knihou Nová príručka lesníka a poľovníka! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Nová príručka lesníka a poľovníka a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Príručka poľovníka a lesníka

Kniha: Nová príručka poľovníka(Pavel Hell, Peter Garaj) a ďalších 160 000 kníh, filmov, CD so skvelými ZĽAVAMI. Nakupujte najvýhodnejšie v najväčšom kníhkupectve na Slovensku Gorila.sk
Úsporným spôsobom spracovaná komplexná príručka obsahuje všetky predpisy upravujúce poľovníctvo, lesné hospodárstvo a zbrane a strelivo v úplnom znení.