Základy hospodárskej vedy

Peticenemocnicesusice.cz Základy hospodárskej vedy Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1999

AUTOR: Karvaš

NÁZEV SOUBORU: Základy hospodárskej vedy.pdf

POPIS

Základy hospodárskej vedy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Karvaš. Přečtěte si s námi knihu Základy hospodárskej vedy na peticenemocnicesusice.cz

Kniha: Základy hospodárskej vedy (Karvaš) | Martinus

Základy literárnej vedy 1. Hodnotenie na základe vypracovanej seminárnej práce na témy, ktoré si vyžiadate prostredníctvom e-mailu. (Pridelené podľa abecedného poradia.) 2. SP poslať do 15. 5. 2020. 3. Prihlásiť sa v AIS-e na skúšku. Základy literárnej vedy 1. Hodnotenie na základe vypracovanej seminárnej práce na témy, ktoré si vyžiadate prostredníctvom e-mailu.
v ústave a ústavných zákonoch → základy hospodárskej sústavy a politického systému, št. zriadenia, štátnych a samosprávnych orgánov, súdy, práva a povinnosti občanov. Ústava = najvyšší zákon, základný právny rámec pre fungovanie politickej moci, limituje moc a delí ju medzi parlament, vládu a súdnictvo.