Poslední císař Karel Rakouský

Peticenemocnicesusice.cz Poslední císař Karel Rakouský Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Jean Sévillia

NÁZEV SOUBORU: Poslední císař Karel Rakouský.pdf

POPIS

Mladý, devětadvacetiletý muž má jasný plán: co nejrychleji uzavřít mír a reformovat zkostnatělý stát. Zavádí zcela nový styl vlády, je vnímavý k sociálním problémům. Všechny jeho snahy však od počátku narážejí na překážky jak na straně protivníků, s nimiž se pokouší vyjednávat, tak na straně spojeneckého (a bojechtivého) Německa. O dva roky později je vše ztraceno: podunajská monarchie se po prohrané válce rozpadá a Karel se musí vzdát moci. Ještě dvakrát se pokusí získat alespoň uherskou korunu; neúspěšně. Nakonec skončí s celou rodinou na ostrově Madeira, víceméně v internaci a takřka bez prostředků. O tři roky později, v pouhých 34 letech, umírá. V roce 2004 ho papež Jan Pavel II. prohlásí za blahoslaveného; zdůrazňuje jeho tragický osud, lásku k míru a spravedlnosti i jeho pokoru. Pro českého čtenáře je na knize přitažlivé především to, že hlavního protagonistu líčí z po-hledu nezainteresované osoby. Francouzskému historikovi jsou lhostejné nacionalistické po-stoje jednotlivých národů monarchie, pouze konstatuje, že existují. O to víc může podtrhnout Karlův způsob myšlení a jeho činy, které nám školní hodiny dějepisu většinou zatajily.

Trávit čas knihou Poslední císař Karel Rakouský! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Poslední císař Karel Rakouský a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Seznam rakouských panovníků - Wikipedie

V listopadu roku 1916 umírá po 68leté vládě stařičký mocnář František Josef I. a nastupuje na trůn císař Karel I. (1887-1922). Ovšem jak jeho předchůdce před svým skonem řekl: „Převzal jsem trůn za nejtěžších okolností a předávám jej za okolností ještě těžších."
Blahoslavený Karel I. Rakouský - císař a poslední český králHabsburský arcivévoda Karel František Josef, od roku 1916 český a uherský král a rakouský císař, přišel do Brandýsa nad Labem v roce 1908. Bylo mu právě jedenadvacet let, měl za sebou dva