Manažment I. – ako plánovať, organizovať, rozhodovať

Peticenemocnicesusice.cz Manažment I. – ako plánovať, organizovať, rozhodovať Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: Dagmar Kokavcová

NÁZEV SOUBORU: Manažment I. – ako plánovať, organizovať, rozhodovať.pdf

POPIS

Prvá časť trilógie učebníc manažmentu reprezentuje snahu autorov vysvetliť a zdôvodniť význam a postavenie manažmentu, charakterizovať jeho vývoj a naznačiť budúce smerovanie. Uvádza čitateľa do problematiky manažérskej práce, vymedzuje základné manažérske funkcie a vysvetľuje ich aplikáciu v historickom kontexte a v modernom ponímaní.Úvodná kapitola je zameraná na vývoj manažérskej teórie, opisuje historicky najvýznamnejšie manažérske školy, sumarizuje a hodnotí ich myšlienkové orientácie. Ďalšie kapitoly sú venované základným manažérskym funkciám, ktoré tvoria jadro práce manažéra. Plánovanie, organizovanie a kontrolovanie predstavujú skupinu sekvenčných manažérskych funkcií, ktoré sú vykonávané v určitej logickej nadväznosti, špirálovitej postupnosti. Ich opakovanie však nie je schematické a axiomaticky nemenné. Rozhodovanie je mnohými autormi zaoberajúcimi sa problematikou manažmentu označované ako synonymum slova manažment. Dôvodom je poznanie, že v rámci každej zo sekvenčných manažérskych funkcií manažér rozhoduje, čiže využíva možnosť voľby.V súlade so svojím zameraním a cieľovou skupinou, ktorej je publikácia určená (vysokoškolskí študenti, učitelia, manažéri, odborná verejnosť) obsahujú jednotlivé kapitoly modelové situácie, prípadové štúdie, názory manažérov z praxe, kontrolné otázky dopĺňajúce a obohacujúce odborný text. Úlohy na riešenie uvedené na konci každej kapitoly prispievajú k ujasneniu si základných väzieb medzi skúmanými subjektmi a objektmi manažmentu.

Hledáte knihu Manažment I. – ako plánovať, organizovať, rozhodovať? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Dagmar Kokavcová? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Time manažment - V.A.J.A.K. Trenčín

Vyberte si z knih od autora Dagmar Kokavcová na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %
Knihy z kategórie Manažment v podnikaní na Martinus.sk. Milujeme knihy. Rovnako ako vy.