Oceňování finančních institucí

Peticenemocnicesusice.cz Oceňování finančních institucí Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

AUTOR: Milan Hrdý

NÁZEV SOUBORU: Oceňování finančních institucí.pdf

POPIS

Oceňování finančních institucí nabývá v posledních letech na významu. Fúze a akvizice těchto subjektů, rozvinutost a vzájemná provázanost finančních trhů a komplexnost nabízených služeb zvyšuje náročnost na stanovení jejich reálné hodnoty jakožto výchozího předpokladu pro vyjednávání o kupní, respektive prodejní ceně. Kniha vychází z obecných oceňovacích postupů platných pro podniky a promítá do nich specifika hospodaření jednotlivých oceňovaných subjektů – bank, spořitelních a úvěrových družstev, investičních společností a fondů, penzijních fondů. Je doplněna jednoduchými příklady pro lepší pochopení dané problematiky. Po přečtení knihy by měl být čtenář schopen samostatně metodicky zvládnout postup při oceňování finančních institucí. Publikace je určena studentům ekonomických fakult vysokých škol a znalcům a oceňovatelům, kteří se s praktickým oceňováním finančních institucí setkávají.

Hledáte knihu Oceňování finančních institucí? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2005 a autorem je Milan Hrdý? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Oceňování finančních institucí v podmínkách České republiky

Oceňování finančních institucí. Kdo napsal knihu Oceňování finančních institucí? Autorem je Milan Hrdý. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. Možnost nákupu elektronické verze knihy. ČBDB.cz - Databáze knih.
ňování finančních institucí byly čerpány především ze zahraniční literatury, která však byla velmi obecná, nebo byly při oceňování finančních institucí . aplikovány obecné postupy známé z oblasti oceňování podniků, ve kterých . nebyla zohledněna specifika finančních institucí.