Foniatrie

Peticenemocnicesusice.cz Foniatrie Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: Olga Dlouhá

NÁZEV SOUBORU: Foniatrie.pdf

POPIS

Předkládaný učební text nabízí přehled moderních znalostí z oboru foniatrie, který sice úzce souvisí s oborem otorinolaryngologie, ale má vazby na další obory. Učebnice obsahuje tři základní kapitoly o poruchách řeči, sluchu a hlasu. Kapitola o řeči je zaměřena zejména na komplex poruch, které se týkají centrální nervové soustavy. Kapitola o sluchu zdůrazňuje diagnostiku a péči o trvalé postižení sluchu a podává zasvěcený pohled na sluchovou protetiku. U poruch hlasu jsou popisovány nemoci fonačního ústrojí z hlediska speciální foniatrické diagnostiky a se zaměřením na rehabilitaci hlasově chronicky nemocných.Skripta jsou určena pro studenty otorinolaryngologie, ale i pro postgraduální vzdělávání (ORL, praktické lékařství, klinická logopedie, hlasová výchova).

Trávit čas knihou Foniatrie! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Foniatrie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

ORL, FONIATRIE, SLUCHOVÁ PROTETIKA s.r.o. Pzeň - MUDr ...

Foniatrie, ORL, sluchadla Foniatrická a ORL ambulance zaměřená na diagnostiku, léčbu a kompenzaci poruch sluchu, hlasu a řeči. Dne 12.6.2020 neordinujeme ani neobjednáváme, děkujeme za pochopení.
Vítejte na stránkách společnosti Foniatrie Preisová s.r.o. Jsme společnost, která se zabývá jako hlavní činnost lékařským oborem foniatrie a výdej foniatrických pomůcek. Informace a objednávky pro pacienty na tel. čísle 723 250 818 . Aktuálně nabízíme na prodej MANOX 0,5l s dávkovačem - dezinfekční přípravek na ...