Finanční účetnictví a výkaznictví

Peticenemocnicesusice.cz Finanční účetnictví a výkaznictví Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

AUTOR: Dana Dvořáková

NÁZEV SOUBORU: Finanční účetnictví a výkaznictví.pdf

POPIS

Jak porozumět účetní závěrce sestavené podle IFRS.Aplikace mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) v praxi není snadnou záležitostí zejména vzhledem k významným odlišnostem mezi tímto systémem a českými účetními předpisy. Cílem této publikace je pomoci nejširší veřejnosti porozumět logice IFRS a usnadnit výkladem i praktickými příklady a ilustracemi obtížné sutidum a následnou aplikaci IFRS v praxi. Výklad je zaměřen zejména na porozumění účetní závěrce sestavené podle IFRS, které umožní plné využití informací v ní obsažených, ale i odhalení rizik spojených s vypovídací schopností účetní závěrky.Publikace se především zabývá problematikou účetnictví a vykazování podnikatelských subjektů, nikoliv však bank a ostatních finančních institucí. Zároveň je koncipovaná průřehzově tak, aby umožnila systematické seznámení čtenáře s danou oblastí a vzájemnými vazbymi a souvislostmi jednotlivých standardů. Publikace byla aktualizována v souladu se zněním IFRS, které byly vydány v roce 2017, a obsahuje i výklad nových standardů IFRS 15 a IFRS 16, které v platnost teprve vstoupí.5. aktualizované a přepracované vydání

Hledáte knihu Finanční účetnictví a výkaznictví? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Dana Dvořáková? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

PDF IFRS a české účetní předpisy - PwC

Literatura. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 2006, Národní účetní rada, 2250 stran; Dana Dvořáková: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS, Computer Press, 9.7.2006, 352 stran, ISBN 80-251-1085- IFRS do kapsy 2007, Deloitte, listopad 2007, 98 stran, odkaz ke stažení: IFRS: Vzorová účetní závěrka za rok 2007 ...
Finanční účetnictví, jako centrální modul aplikací Portolanu, je rozdělen na oblasti věcných kont, odběratelů a dodavatelů. Koncepce aplikace umožňuje zobrazit obchodní procesy tak, že mohou být paralelně naplňovány rozdílné zásady výkaznictví.