Finanční účetnictví a výkaznictví

Peticenemocnicesusice.cz Finanční účetnictví a výkaznictví Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

AUTOR: Dana Dvořáková

NÁZEV SOUBORU: Finanční účetnictví a výkaznictví.pdf

POPIS

Jak porozumět účetní závěrce sestavené podle IFRS.Aplikace mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) v praxi není snadnou záležitostí zejména vzhledem k významným odlišnostem mezi tímto systémem a českými účetními předpisy. Cílem této publikace je pomoci nejširší veřejnosti porozumět logice IFRS a usnadnit výkladem i praktickými příklady a ilustracemi obtížné sutidum a následnou aplikaci IFRS v praxi. Výklad je zaměřen zejména na porozumění účetní závěrce sestavené podle IFRS, které umožní plné využití informací v ní obsažených, ale i odhalení rizik spojených s vypovídací schopností účetní závěrky.Publikace se především zabývá problematikou účetnictví a vykazování podnikatelských subjektů, nikoliv však bank a ostatních finančních institucí. Zároveň je koncipovaná průřehzově tak, aby umožnila systematické seznámení čtenáře s danou oblastí a vzájemnými vazbymi a souvislostmi jednotlivých standardů. Publikace byla aktualizována v souladu se zněním IFRS, které byly vydány v roce 2017, a obsahuje i výklad nových standardů IFRS 15 a IFRS 16, které v platnost teprve vstoupí.5. aktualizované a přepracované vydání

Trávit čas knihou Finanční účetnictví a výkaznictví! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Finanční účetnictví a výkaznictví a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních ...

454 Kč Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS | Dana Dvořáková . Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS | Cílem publikace je pomoci nejširší odborné veřejnosti porozumět logice Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a usnadnit jejich obtížné studium a následnou aplikaci v praxi.
Hledáte Finanční účetnictví a výkaznictví od Libor Vašek,Josef Mrkvička,Alice Šrámková,Eva Sládková? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR