Zrazení snu?

Peticenemocnicesusice.cz Zrazení snu? Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Lukáš Linek

NÁZEV SOUBORU: Zrazení snu?.pdf

POPIS

Kniha analyzuje čtyři hlavní dimenze postojů k politickému režimu a jeho institucím a popisuje proměny těchto postojů v české veřejnosti v období let 1996 až 2006. Těmito dimenzemi jsou legitimita režimu, institucionální odcizení, individuální odcizení a politická nespokojenost. Hlavní argument knihy spočívá v tvrzení, že události let 1997 a 1998 (hospodářské problémy, finanční skandály stran a vládnutí na základě opoziční smlouvy) přispěly výrazným způsobem k nárůstu nespokojenosti veřejnosti s politikou a stranami, a to natolik, že ani hospodářské oživení a znovuobnovení soutěživosti mezi dvěma hlavními politickými stranami ČSSD a ODS nevedlo k obnově hodnot politické spokojenosti a důvěry v politiku na úroveň první poloviny 90. let. Autor zároveň ukazuje souvislost mezi legitimitou politického režimu a nespokojeností s politikou, neboť na konci 90. let minulého století souběžně s nárůstem politické nespokojenosti klesala v české společnosti legitimita demokracie.

Zrazení snu? je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Lukáš Linek. Přečtěte si s námi knihu Zrazení snu? na peticenemocnicesusice.cz

Zrazení snu? od 8,84 € - Heureka.sk

Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich d. - Studie. Autor: Lukáš Linek Vydavateľstvo: Slon 2010 EAN: 9788074190292 Kniha analyzuje čtyři hlavní dimenze postojů k politickému režimu a jeho institucím a popisuje proměny těchto postojů v české veřejnosti v období let 1996 až 2006.
zážitkem „zrazení snu o de mo kracii". Autor zde připomíná některé poznat-ky ze západní literatury, totiž že postkomu-nistické společnosti jsou charakteristic-ké menší rozvinutostí občanské společnos-ti, menší politickou aktivitou občanů a za-pojením do politiky (s. 201). To je opět sku-