Nový pomocník z matematiky 6 (1. časť pracovnej učebnice)

Peticenemocnicesusice.cz Nový pomocník z matematiky 6 (1. časť pracovnej učebnice) Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Martina Totkovičová

NÁZEV SOUBORU: Nový pomocník z matematiky 6 (1. časť pracovnej učebnice).pdf

POPIS

Vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.Nový Pomocník 6/ 1 obsahuje:Počtové výkony s prirodzenými číslami – 2Deliteľnosť – 10Uhol a jeho veľkosť. Operácie s uhlami – 28Desatinné čísla a ich sčitovanie a odčitovanie – 46Matematická gramotnosť – Nákup kníh – 70Trojuholník, jeho vlastnosti a konštrukcie – 72Nový pomocník z matematiky 6 je odporúčaný MŠVVaŠ SR.Vydanie: 4

Nový pomocník z matematiky 6 (1. časť pracovnej učebnice) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martina Totkovičová. Přečtěte si s námi knihu Nový pomocník z matematiky 6 (1. časť pracovnej učebnice) na peticenemocnicesusice.cz

Nový pomocník z matematiky 6 - 1. časť - Orbis Pictus ...

Kniha: Nový pomocník z matematiky 5 (2.zošit- pracovná učebnica) Autor: Iveta Kohanová ; Martina Totkovičová Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, ktorý je v súlade ...
Srovnání cen Nový pomocník z matematiky 6. ročník pracovná učebnica - 1. časť. Nejlevnější e-shop NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY. Cena 101 Kč! Zboží za akční ceny, slevy. Nakupuj levně.