Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích

Peticenemocnicesusice.cz Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1999

AUTOR: Vojtěch Šimíček

NÁZEV SOUBORU: Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích.pdf

POPIS

Publikace je věnována ústavnímu soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích a je zamýšlena především jako určitý pracovní materiál. Snaží se zmapovat instituci ústavního soudnictví v Polsku, Maďarsku, ve Slovinsku a v Estonsku, a to jak z hlediska právního vymezení ústavních soudů, tak rovněž s ohledem na srovnání jednotlivých typů řízení a vybrané judikatury.

Trávit čas knihou Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Ústavní soudnictví | Odborná literatura a právnická ...

začleněna do OSŘ (část pátá).12 Věcně byly ve správním soudnictví příslušné okresní, krajské i vrchní soudy. Podle tehdejšího znění § 250j odst. 4 OSŘ nebyl proti rozhodnutí soudu přípustný opravný prostředek. V případech, kdy krajský soud rozhodoval ve věcech 7 Srov. ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3.
Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích The owner of this website processes the cookies required for the functionality of the website, analytical purposes and marketing. More information