Vyšetřovací metody v imunologii

Peticenemocnicesusice.cz Vyšetřovací metody v imunologii Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

AUTOR: Jiřina Bartůňková

NÁZEV SOUBORU: Vyšetřovací metody v imunologii.pdf

POPIS

Kniha, která je koncipována jako stručná příručka pro studenty a klinické i laboratorní pracovníky zabývající se imunologií, obsahuje základní informace o funkci imunitního systému a jeho poruchách, popisuje indikace k vyšetření, laboratorní metody i interpretace patologických výsledků.

Vyšetřovací metody v imunologii je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiřina Bartůňková. Přečtěte si s námi knihu Vyšetřovací metody v imunologii na peticenemocnicesusice.cz

Lékařská imunologie :: Ústav Imunologie LF UP

Vyšetřovací metody v urologii. Z WikiSkript ... VAL´OVÁ, Z. Základní vyšetřovací postupy v urologii [přednáška k předmětu Urologie, obor Všeobecné lékařství, 1. LF UK]. Praha. 9.12.2013. ...
Vyšetřovací metody v imunologii.Edited by Jiřina Bartůňková - Milan Paulík. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 164 s. ISBN 9788024735337.