Vzory listin o nemovitostech

Peticenemocnicesusice.cz Vzory listin o nemovitostech Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

AUTOR: Petr Baudyš

NÁZEV SOUBORU: Vzory listin o nemovitostech.pdf

POPIS

Ojedinělá publikace Vzory listin o nemovitostech nahrazuje první vydání této knihy a je aktualizována v souladu se změnami právních předpisů. Obsahově je dílo obohaceno především o vzory listin, podle kterých se provádí záznam do katastru nemovitostí a jež v předchozím vydání zcela chyběly. Jednotlivé vzory jsou doplněny krátkým komentářem, který má ozřejmit danou problematiku, jejíž hlubší rozbor čtenář nalezne v literatuře, na niž autoři publikace u jednotlivých vzorů odkazují.

Hledáte knihu Vzory listin o nemovitostech? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2003 a autorem je Petr Baudyš? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Vzory listin o nemovitostech - BEN

Soutěž o nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2019 Zpráva z dotazníku ELARD - CLLD a koronavir Aktualizace seznamu podaných žádostí na Šablony; Doporučení MMR-ORP k jednání povinných orgánů MAS - doplnění č. 2 Výzva pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS PRV: zpřesnění Pravidel 19.2.1 a 19.3.1
Listiny o nemovitostech měly být předkládány orgánům geodézie do 60 dnů od nabytí právní moci (u rozhodnutí) nebo ode dne jejich vzniku. Údaje EN byly závazné jen pro plánování a řízení zemědělské výroby, pro výkaznictví a statistiku o zemědělském půdním fondu a pro přehledy nemovitostí vedené ...