Nový poľovnícky zákon

Peticenemocnicesusice.cz Nový poľovnícky zákon Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Nový poľovnícky zákon.pdf

POPIS

ZÁKON č. 274/2009 Z. z. zo 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov...OBSAH :PREHĽAD ustanovení zákona o poľovníctveZÁKON č. 274/2009 Z. z. zo 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonovPríloha č. 1: Populácia voľne žijúcich druhov živočíchovPríloha č. 2: Sadzobník na výpočet nájomného za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri za 1 ha ročne v euráchPríloha č. 3: Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únieVYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z.z. z 10. augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctvePríloha č. 1: Poľovné oblasti a lokalityPríloha č. 2: Obsah štatútu poľovnej oblasti, poľovnej lokality a chovateľského celkuPríloha č. 3: Podmienky zaradenia poľovných revírov do kvalitatívnych triedPríloha č. 4: Normované kmeòové stavy a koeficient prírastkuPríloha č. 5: Kritériá zaradenia do kvalitatívnych triedPríloha č. 6: Spôsob určenia normovanch stavov malej zveri a srnčej zveri chovanej v poľovných revíroch v poľovných oblastiach pre malú zverPríloha č. 7: Tabuľka na hodnotenie jeleních parohov podľa C.I.C.Príloha č. 8: Záznam o love zveri, nájdenej uhynutej zveri, použitých značkách a použití divinyPríloha č. 9: Vzor: Štítok trofejePríloha č. 10: Plán chovu a lovu raticovej zveri na poľovnícku sezónuPríloha č. 11: Plán chovu a lovu malej zveriPríloha č. 12: Plán starostlivosti o zverPríloha č. 13: Plán spoločných poľovačiekPríloha č. 14: Prehľad stavu zveriPríloha č. 15: Povolenie na lov zveriPríloha č. 16: Evidencia poľovných a poľovne upotrebiteľných psovPríloha č. 17: Vzor: Evidencia zmluvy vlastníkov podľa § 12 alebo § 13 zákonaPríloha č. 18: Vzor: Prihláška na prípravu na skúšky z poľovníctvaPríloha č. 19: Skúšobné predmetyPríloha č. 20: Vzor - Záznam o príprave na skúšku z poľovníctvaPríloha č. 21: Hlásenie o výsledku praktickej skúšky zo streleckej prípravyPríloha č. 22: Vzor žiadosti o vykonanie skúšky z poľovníctvaPríloha č. 23: Vzor preukazu prednášateľa a skúšobného komisáraPríloha č. 24: Vzor zápisnoce o vykonaní skúšky z poľovníctvaPríloha č. 25: Vzor - Slovenská poľovnícka komoraPríloha č. 26: Vzor - Žiadosť o vykonanie opravy skúšky z poľovníctvaPríloha č. 27: Vzor zápisnice o doplnkovej skúške z poľovníctva na získanie spôsobilosti na držanie zbraní a strelivaPríloha č. 28: Vzor - VysvedčeniePríloha č. 29: Vzor zápisnice o vykonaní skúšky poľovníckeho hospodáraPríloha č. 30: Vzor - Vysvedčenie o skúške poľovníckeho hospodáraPríloha č. 31: Vzor - Zápisnica o vykonaní vyššej skúškyPríloha č. 32: Vzor - Vysvedčenie o vyššej skúške z poľovníctvaPríloha č. 33: Vzor - Odznak člena poľovníckej strážePríloha č. 34: Vzor - Žiadosť o vydanie/predåženie platnosti poľovného lístkaPríloha č. 35: Zoznam skúšok na získanie poľovnej upotrebiteľnostiPríloha č. 36: Vzor - ZnačkaPríloha č. 37: Vzor - Lístok o pôvode ulovenej raticovej zveri

Trávit čas knihou Nový poľovnícky zákon! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Nový poľovnícky zákon a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Vláda schválila nový zákon o poľovníctve - SPZ ...

Nový zákon o poľovníctve. - poľovnícka diskusia, diskusná téma #7128 poľovnícke fórum, rady pre poľovníkov
Na to, akú má ma nový zákon podobu, je množstvo názorov, často diametrálne odlišných. Je to návrh zákona, ktorý ovplyvní nielen ďalší vývoj poľovníctva, ale svojím spôsobom upravuje jednu zo záujmových činností občanov a tou je poľovníctvo. ... poľovnícky vyspelej krajine a samozrejme aj u nás. Ide o to, aby sa ...