Novelizovaný Trestný zákon

Peticenemocnicesusice.cz Novelizovaný Trestný zákon Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Novelizovaný Trestný zákon.pdf

POPIS

Novelizovaný Trestný zákon s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení.

Novelizovaný Trestný zákon je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Novelizovaný Trestný zákon na peticenemocnicesusice.cz

Novelizovaný Trestný zákon | Odborná literatúra a ...

Stránka Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len "národná rada") je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v republike je odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Ako volený orgán reprezentuje suverenitu štátu a ľudu.
Novelizovaný Trestný zákon s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z ...