Arteriální hypertenze (I.)

Peticenemocnicesusice.cz Arteriální hypertenze (I.) Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

AUTOR: Jiři Widimský

NÁZEV SOUBORU: Arteriální hypertenze (I.).pdf

POPIS

Spolu s hyperlipidémií, diabetem mellitem a nikotinismem je vysoký krevní tlak nejdůležitějším faktorem předčasné aterosklerózy včetně aterogenního postižení koronárního řečiště. Autoři knihy se snažili, aby multidisciplinární charakter hypertenze byl dokumentován i v této publikaci. Jedná se o přehledná témata nejen z kardiologie, ale i nefrologie, endokrinologie, diabetologie, metabolismu a klinické farmakologie. Autory těchto klinicky zaměřených článků jsou naši přední odborníci a jednotlivá témata vycházejí z přednášek prezentovaných v průběhu II. ročníku Sympozia arteriální hypertenze - současné klinické trendy, které se uskutečnilo v dubnu 24 v Praze. Do knihy se podařilo začlenit i nová Doporučení léčby hypertenze, která vznikla v průběhu roku 24.

Trávit čas knihou Arteriální hypertenze (I.)! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Arteriální hypertenze (I.) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Diastolická arteriální hypertenze: příčiny, léčba ...

Léčba arteriální hypertenze Cílem péče o nemocného s AH je nejen snížení hladin krevního tlaku, ale především snížení celkového rizika kardiovaskulární morbidity a mortality. Léčba AH je komplexní, vyžaduje multidisciplinární přístup a dělí se na farmakologickou a nefarmakologickou.
Centrum pro výzkum, diagnostiku a terapii arteriální hypertenze, III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha Hypertenze, která je příznakem jiného onemocnění, se nazývá sekundární. V některých případech může vést časná diagnóza a léčba buď k úplnému vylepšení, nebo alespoň k výraznému zlepšení kontroly hypertenze.