Judikatúra vo veciach náhrady škody

Peticenemocnicesusice.cz Judikatúra vo veciach náhrady škody Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: Peter Vojtko

NÁZEV SOUBORU: Judikatúra vo veciach náhrady škody.pdf

POPIS

Publikácia z úspešnejedície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION predstavuje snahu zostaviteľov o komplexné spracovanie judikatúry týkajúcej sa náhrady škody, ktorá je v súčasnejsúdnej praxi veľmi bohatá.Z dôvodu prehľadnosti bola zozbieraná judikatúra zostavená v súlade so systematikou šiestej časti Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Publikácia obsahuje tak publikované, ako ajnepublikované rozhodnutia slovenských a českých súdov, ktorých rozhodovacia právomoc je veľmi rôznorodá a právne názory na obdobné prípady súmnohokrát diametrálne odlišné. Z uvedených dôvodov závisí len od čitateľa, ktorý právny názor si osvojí, keďže súdne rozhodnutia slovenských ani iných súdov nemajú v našom právnom poriadku právnu záväznosť.Publikácia predstavuje súbor riešení aktuálnych problémov v oblasti náhrady škody, ktoré sú použiteľné nielen pre právnickú verejnosť, sudcov, advokátov či vyšších súdnych úradníkov, ale aj pre každého, kto po nej siahne.

Judikatúra vo veciach náhrady škody je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Peter Vojtko. Přečtěte si s námi knihu Judikatúra vo veciach náhrady škody na peticenemocnicesusice.cz

Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve

Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve. Autor: Andrej Poruban, ... Zbierka judikatúry vo veciach zodpovednosti za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch predstavuje prvý komplexný súhrn judikatúry slovenských a českých súdov v období do 31. decembra 2015. Autori usporiadali zozbierané rozhodnutia v súlade so ...
Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby a zastupuje klientov aj vo veciach náhrady škody. Ak si nie ste úplne istý, či Váš nárok na náhradu škodu je dôvodný, obráťte sa na nás a my ho odborne posúdime a odporučíme ďalší postup. Súvisiace súdne rozhodnutie: 4 M Cdo 23/2008 Najvyšší súd SR: