Judikatúra vo veciach náhrady škody

Peticenemocnicesusice.cz Judikatúra vo veciach náhrady škody Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: Peter Vojtko

NÁZEV SOUBORU: Judikatúra vo veciach náhrady škody.pdf

POPIS

Publikácia z úspešnejedície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION predstavuje snahu zostaviteľov o komplexné spracovanie judikatúry týkajúcej sa náhrady škody, ktorá je v súčasnejsúdnej praxi veľmi bohatá.Z dôvodu prehľadnosti bola zozbieraná judikatúra zostavená v súlade so systematikou šiestej časti Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Publikácia obsahuje tak publikované, ako ajnepublikované rozhodnutia slovenských a českých súdov, ktorých rozhodovacia právomoc je veľmi rôznorodá a právne názory na obdobné prípady súmnohokrát diametrálne odlišné. Z uvedených dôvodov závisí len od čitateľa, ktorý právny názor si osvojí, keďže súdne rozhodnutia slovenských ani iných súdov nemajú v našom právnom poriadku právnu záväznosť.Publikácia predstavuje súbor riešení aktuálnych problémov v oblasti náhrady škody, ktoré sú použiteľné nielen pre právnickú verejnosť, sudcov, advokátov či vyšších súdnych úradníkov, ale aj pre každého, kto po nej siahne.

Trávit čas knihou Judikatúra vo veciach náhrady škody! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Judikatúra vo veciach náhrady škody a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve: Zo ...

Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve. Zo strany zamestnávateľa aj zamestnanca. Andrej Poruban, Peter Kotira, Alexandra Čapkovičová, Katarína Balážová. Wolters Kluwer (Iura Edition) , 2016
Judikatúra vo veciach náhrady škody, IURA EDITION, 2011 4.10. 2011, 11:59 | Admin 3. Ďalšia výsostne praktická knižka na slovenskom trhu. Mimoriadne obľúbená edícia výberov judikatúry vydavateľstva IURA EDITION sa rozrástla o ďalšie hodnotné a v praxi vysoko využiteľné dielo.. Po výberoch judikatúry k podielovému spoluvlastníctvu, bezpodielovému spoluvlastníctvu ...