Judikatúra vo veciach náhrady škody

Peticenemocnicesusice.cz Judikatúra vo veciach náhrady škody Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: Peter Vojtko

NÁZEV SOUBORU: Judikatúra vo veciach náhrady škody.pdf

POPIS

Publikácia z úspešnejedície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION predstavuje snahu zostaviteľov o komplexné spracovanie judikatúry týkajúcej sa náhrady škody, ktorá je v súčasnejsúdnej praxi veľmi bohatá.Z dôvodu prehľadnosti bola zozbieraná judikatúra zostavená v súlade so systematikou šiestej časti Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Publikácia obsahuje tak publikované, ako ajnepublikované rozhodnutia slovenských a českých súdov, ktorých rozhodovacia právomoc je veľmi rôznorodá a právne názory na obdobné prípady súmnohokrát diametrálne odlišné. Z uvedených dôvodov závisí len od čitateľa, ktorý právny názor si osvojí, keďže súdne rozhodnutia slovenských ani iných súdov nemajú v našom právnom poriadku právnu záväznosť.Publikácia predstavuje súbor riešení aktuálnych problémov v oblasti náhrady škody, ktoré sú použiteľné nielen pre právnickú verejnosť, sudcov, advokátov či vyšších súdnych úradníkov, ale aj pre každého, kto po nej siahne.

Judikatúra vo veciach náhrady škody je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Peter Vojtko. Přečtěte si s námi knihu Judikatúra vo veciach náhrady škody na peticenemocnicesusice.cz

Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve ...

Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve ... Zbierka judikatúry vo veciach zodpovednosti za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch je spôsobom spracovania, komplexnosťou a prehľadnosťou obsahu nenahraditeľnou pomôckou a cenným zdrojom informácií nielen pre právnickú obec, ale aj pre širokú verejnosť. ...
Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve (SK) Andrej Poruban , Peter Kotira , Alexandra Čapkovičová , Katarína Balážová Běžná cena: